Groups

Groups allow users to share articles with other members who share a common interest in a topic. Join a group to submit topical articles that other members would be interested in. Some groups may require membership approval before you become part of the group.
Co je Plikli?

Plikli je systém pro správu obsahu s otevřeným kódem (open source), s jehož pomocí je možné jednoduše vytvořit vlastní webové stránky spravované uživateli.